Publicerade böcker


 1. Observatör - Aktör. Branner & Korch, Köpenhamn 1975. (Tillsammans med T Bergkvist) (283 s.)
 2. Ett avhandlingsprojekt och dess genomförande. Handelshøjskolen, Köpenhamn 1975. (Tillsammans med T. Bergkvist) Avhandling (128 s.)
 3. Byggvaruhandelns anpassningsproblem. Handelshøjskolen, Köpenhamn 1975. (Tillsammans med T. Bergkvist) Avhandling (343 s.)
 4. Vetenskapsteoretiska Bilder. LiberLäromedel, Lund 1976, Förlagshus Öster om Leden AB 1996 (112 s.)
 5. Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund 1977. (Tillsammans med B. Bjerke) (460 s.)
 6. Phenomenology as a Guide to Research, i L. Bennigson (ed.), Management Studies. Studentlitteratur, Lund 1977 (19 s.)
 7. Att förstå sociala system. Studentlitteratur, Lund 1977. (Tillsammans med L. Andersson) (101 s.)
 8. Brukarinflytande vid grupphusprojektering. BFR, Stockholm 1978 (297 s.)
 9. Erhvervsøkonomisk Kultur. Aalborg Universitetsforlag, Aalborg 1979. (Tillsammans med J. Rasmussen) (110 s.)
 10. Osynligt Ockuperad - en arkeologisk studie av nutidens ledarskap. Liber, Malmö 1980. (Tillsammans med S-E Borglund o. T. Liljedahl) (175 s.)
 11. Affärskvalitet som Livsidé. Förlagshus Öster om Leden, Kivik 1993. (Tillsammans med G. Grafström)(102 s.)
 12. Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund 1994. 2:a utvidgade och helt omarbetade upplagan. (Tillsammans med B.Bjerke) (563 s.)
 13. Methodology for Creating Business Knowledge. Sage Publications Inc, Kalifornien 1997 (Tillsammans med B.Bjerke) (548 s.)
 14. På svensk-gränsen mellan tänkt och otänkt. I kristallkulan, Civilekonomerna, Stockholm 1998 (15 s.)
 15. Vägen från klockrike - Om liv och ledarskap. En artistisk sats för kunskapssamhället. SNS Förlag, Stockholm 2004 (404 s.)
 16. Entreprenörskap i världsklass - KOENIGSEGG - Entreprenörskap som företagande konstart, Liber, Malmö 2006 (220 s.)
 17. Methodology for Creating Business Knowledge. 3RD Edition Sage, London 2009 (Tillsammans med B.Bjerke) (433 s.)
 18. Mästarens blick – Om hantverkets själ och kvaliteter, Eget förlag, Kristianstad 2009.