Verksamhet / Tjänster  • Samtalspartner/mentor för ledningsgrupper.
  • Föredragshållare/talare.
  • Arrangör av ledarträning och affärs- och organisationsutvecklingsprogram.
  • Konceptutvecklare/utredare/forskare i ledarskap, affärsutveckling, omvärldsanalys och organisationsförändring.

Arbnor har över 30 års erfarenhet från dessa verksamhetsområden, och arbetar med stora och medelstora företag, samt offentliga organisationer. Hans arbetssätt är dialogen och det kreativa nyskapandet, kombinerat med en unik pedagogik. Han har som professor i företagsekonomi, konsult och författare under dessa år tillägnat sig en gedigen erfarenhet. 1998 erhöll Arbnor en utmärkelse för att ha skapat Sveriges bästa akademiska entreprenörsutbildning. Arbnor har utvecklat aktörsynsättet och en artistisk teori för kunskapande ledarskap och affärs- och organisationsutveckling. Detta finns utförligt redovisat i hans olika böcker.


Se även
Knowledge-Creator.com