Published books


 1. Observatör - Aktör. Branner & Korch, Copenhagen 1975. (With T Bergkvist) (283 p.)
 2. Ett avhandlingsprojekt och dess genomförande. Copenhagen Business School 1975. (With T. Bergkvist) Thesis (128 p.)
 3. Byggvaruhandelns anpassningsproblem. Copenhagen Business School 1975. (With T. Bergkvist) Thesis (343 p.)
 4. Vetenskapsteoretiska Bilder. LiberLäromedel, Lund 1976, Förlagshus Öster om Leden AB 1996 (112 p.)
 5. Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund 1977. (With B. Bjerke) (460 p.)
 6. Phenomenology as a Guide to Research, i L. Bennigson (ed.), Management Studies. Studentlitteratur, Lund 1977 (19 p.)
 7. Att förstå sociala system. Studentlitteratur, Lund 1977. (With L. Andersson) (101 p.)
 8. Brukarinflytande vid grupphusprojektering. BFR, Stockholm 1978 (297 p.)
 9. Erhvervsøkonomisk Kultur. Aalborg Universitetsforlag, Aalborg 1979. (With J. Rasmussen) (110 p.)
 10. Osynligt Ockuperad - en arkeologisk studie av nutidens ledarskap. Liber, Malmö 1980. (With S-E Borglund & T. Liljedahl) (175 p.)
 11. Affärskvalitet som Livsidé. Förlagshus Öster om Leden, Kivik 1993. (With G. Grafström) (102 p.)
 12. Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund 1994. 2nd extended and totally revised edition. (With B.Bjerke) (563 p.)
 13. Methodology for Creating Business Knowledge. Sage Publications Inc, California 1997 (With B.Bjerke) (548 p.)
 14. På svensk-gränsen mellan tänkt och otänkt. I kristallkulan, Civilekonomerna, Stockholm 1998 (15 p.)
 15. Vägen från klockrike - Om liv och ledarskap. En artistisk sats för kunskapssamhället. SNS Förlag, Stockholm 2004 (404 p.)
 16. Entreprenörskap i världsklass - KOENIGSEGG - Entreprenörskap som företagande konstart, Liber, Malmö 2006 (220 p.)
 17. Methodology for Creating Business Knowledge. 3RD Edition Sage, London 2009 (With B. Bjerke) (433 p.)
 18. Mästarens blick – Om hantverkets själ och kvaliteter, Arbnor Publishing, Kristianstad 2009.